E-izvori

E-izvori

Na Sveučilištu u Rijeci osiguran je pristup bazama podataka s nacionalnom licencijom. Pojedine sastavnice Sveučilišta dodatno nabavljaju baze podataka specifične za određeno područje, o čemu su podaci dostupni na stranicama sastavnica.

Pristup većini baza podataka osiguran je iz ustanova Sveučilišta u Rijeci, dok neke baze podataka imaju omogućen i udaljeni pristup. Podaci o vrsti pristupa dostupni su u opisu pojedine baze podataka. Ukoliko imate problema s pristupom bazama podataka, obratite nam se na e-mail baze@svkri.hr.

Većinu baza moguće je pretražiti jednim upitom kroz discovery servis Sveučilišta u Rijeci

Upute za pretraživanje baza podataka

ELEKTRONIČKE KNJIGE

Putem platforme ProQuest Ebook Central dostupne su elektroničke knjige.

Knjigama je moguće pristupiti sa IP adresa svih sastavnica Sveučilišta u Rijeci te udaljeno, korištenjem AAI@uniri.hr identiteta. 

Popis dostupnih naslova pogledajte ovdje

PROBNI PRISTUPI

Tvrtka Elsevier omogućila je za hrvatsku znanstvenu i akademsku zajednicu probni pristup cjelokupnoj zbirci e-knjiga na platformi Science Direct. Ova zbirka sadrži više od 43.000 knjiga koje pokrivaju sva područja znanosti.

Probni pristup bit će omogućen od 23. listopada do 17. studenog 2023

Hrvatskoj znanstvenoj i akademskoj zajednici omogućen je probni pristup na skup baza podataka ProQuest One Academic.

Ovaj skup baza podataka obuhvaća sva područja znanosti i objedinjuje sljedeće baze tvrtke ProQuest:

 • Academic Complete
 • Academic Video Online
 • ProQuest Central
 • ProQuest Dissertatins & Thesses Global.

Probni pristup omogućen je do 3. prosinca 2023. 

Bazama se pristupa putem ProQuest platforme

Pristup je omogućen sa IP adresa Sveučilišta i udaljeno, putem  AAI@EduHr identiteta korištenjem proxy servera.

PRIRODNE ZNANOSTI

BioOne Complete je zbirka koja sadrži 190 online naslova iz područja biologije, ekologije i znanosti o okolišu. Sadrži aktualan sadržaj iz niza danas važnih tema uključujući klimatske promjene, ekologiju, očuvanje biološke raznolikostii upravljanje prirodnim resursima. 

Dvije trećine pretplaćenih naslova indeksirani su u Web Of Science. Dostupan je sadržaj do 2016. godine.

Izdavač: BioOne

Popis dostupnih naslova

Pretraživanje: BioOne Complete

Zbirka časopisa IOP Science Extra sadrži više od 100 znanstvenih časopisa te više od 430.000 cjelovitih tekstova akademskih članaka s područja fizike, medicinske fizike, biofizike, matematike, kemije, astronomije, astrofizike i srodnih područja. 

Sadrži i arhivu od preko 300.000 znanstvenih članaka objavljenih od 1874. 

Trajno je osiguran pristup sadržaju iz 2022. godine.

Trajanje licence: do 7.12.2023.

Izdavač: IOP Publishing

Ovlastene-ustanove_IOP-3

Pretraživanje: IOP Science Extra

MathSciNet (Mathematical Review) bibliografska baza Američkog matematičkog društva koja pokriva područje svjetske matematicke literature od 1940. godine. Baza omogućuje pristup indeksiranim publikacijama, sažecima i bibliografskim podacima iz znanstvene literature s područja matematike.

Baza je dostupna putem sučelja EBSCOhost i na platformi izdavača American Mathematical Society.

Trajanje licence: do 22.9.2023.

Izdavač: American Mathematical Society

Popis dostupnih naslova

Pretraživanje: MathSciNet (EBSCOhost) ili MathSciNet (AMS)

Zbirka časopisa Nature izdavača Springer Nature sadržava više od 80 naslova s područja biomedicine i prirodnih znanosti s dostupnim sadržajem od 1997. – 2020. godine. Trajno je osiguran pristup sadržaju iz 2021. godine.

Trajanje licence: dostupna arhiva iz 2021.

Izdavač: Springer Nature

Pretraživanje: Nature

Ovoj zbirci omogućen je udaljeni pristup.

RSC Gold zbirka časopisa koja obuhvaća više od 40 časopisa, a pokriva područje prirodnih znanosti, prvenstveno kemije. Omogućen je pristup i MarinLit bazi podataka koja je posvećena istraživanju morskih prirodnih proizvoda uključujući sinteze, ekološke i biološke aktivnosti.

Dostupni su časopisi u rasponu od 2018. – 2020. godine. 

Izdavač: Royal Society of Chemistry

Popis dostupnih naslova

Pretraživanje: RSC Gold

SciFinder-n je bibliografska baza koja daje pregled literature s područja kemije, biokemije, kemijskog inženjerstva i drugih srodnih područja i disciplina.

Uvjet pristupa je registracija korisnika, a nakon registracije prijava je potrebna kod svakog pristupa.

Novi korisnici registraciju trebaju učiniti na računalu u prostoru ustanove Sveučilišta s e-mail adresom s domenom matične ustanove. Nakon registracije, bazi se može pristupati unosom korisničkih podataka i izvan raspona IP adresa matičnih ustanova.

Poveznica za prvu registraciju za Sveučilište u Rijeci

Upute: često postavljana pitanjaprijenos rezultata sačuvanih pretragaupute za korištenjevideo upute za korištenje

Trajanje licence: do 10.10.2023.

Izdavač: American Chemical Society (ACS)

Pretraživanje: SciFinder-n

TEHNIČKE ZNANOSTI

IEEE/IET Electronic Library (IEL) baza je znanstvenih i stručnih članaka. Baza sadrži članke iz područja elektrotehnike, računarstva, ICT-a i srodnih područja. Sadrži više od 4 milijuna dokumenata s cjelovitim tekstom, više od 180 časopisa, više od 1.700 konferencijskih zbornika i više od 670 knjiga. 

Izdavač: Institute of Electrical and Electronics Engineers

Popis dostupnih naslova

Trajanje licence: do 19.12.2023.

Pretraživanje: IEEE/IET Electronic Library (IEL)

Omogućen je i udaljeni pristup bazi putem shibboletha (pogledajte uputu). Upute za kreiranje korisničkog računa pogledajte ovdje.

BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO

Evidence-Based Medicine Reviews (EBMR) baza je podataka cjelovitog teksta namijenjena prvenstveno liječnicima i istraživačima. Sastoji se od osam izvora:

 • Cochrane Database of Systematic Reviews
 • Cochrane Clinical Answers (CCAs)
 • The Database of Abstracts of Reviews of Effectiveness (DARE)
 • Health Technology Assessments (HTA)
 • NHS Economic Evaluation Database (NHSEED)
 • ACP Journal Club
 • The Cochrane Central Register of Controlled Trials
 • Cochrane Methodology Register (CMR)

Pristup bazi moguće je ostvariti s IP adrese ustanove, a izvan ustanove putem proxy servera na stranicama projekta eIzvori ili pitem Shibboletha.

Trajanje licence: do 1.6.2023.

Izdavač: American College of Physicians

Pretraživanje: Evidence-Based Medicine Reviews (EBMR)

MEDLINE je bibliografska baza podataka, a pruža relevantne informacije iz područja biomedicine i zdravstva, populacijske i reproduktivne biologije te drugih područja vezanih uz medicinu i brigu o zdravlju (sestrinstvo, stomatologija, veterinarstvo, zdravstveni sustavi).Velik broj bibliografskih zapisa u bazi MEDLINE sadrži link prema članku u punom tekstu koji su arhivirani u bazi PubMed Central ili u bazama drugih izdavača. Ova baza podataka ima ugrađen rječnik kontroliranih izraza MeSH koji olakšava pretraživanje.

Baza je dostupna putem sučelja Ovid i Web of Science.

Trajanje licence: do 31.12.2024. (na platformi WoS), do 1.6.2023. (na platformi Ovid)

Izdavač: U.S. National Library of Medicine

Pretraživanje: Medline (Ovid) ili Medline (WoS)

BIOTEHNIČKE ZNANOSTI

AGRICOLA (AGRIcultural OnLine Access) je bibliografska baza koja sadrži bibliografske zapise članaka, poglavlja i disertacija s područja agronomije, a uključuje i ostala područja znanosti poput nutricionizma, poljoprivrednog inženjerstva i tehnologije te zaštite okoliša.

AGRICOLA je dostupna za pretraživanje i putem sučelja OvidSP.

Izdavač: National Agricultural Library

Pretraživanje: AGRICOLA (NAL) ili AGRICOLA (OvidSP)

CAB Abstracts je bibliografska baza podataka koja sadrži više od 9 milijuna zapisa počevši od 1973. godine do danas, više od 350.000 sažetaka koji se uključuju u bazu na godišnjoj razini, a uključuje i cjelovite tekstove za više od 400.000 članaka.

Baza obuhvaća zapise za više od 8.000 serijskih publikacija, knjiga i poglavlja iz knjiga, priručnika, konferencijskih zbornika i dr. s područja primijenjenih biotehničkih znanosti, uključujući poljoprivredu, šumarstvo, nutricionizam, veterinarstvo, znanosti o okolišu i srodne discipline.

Baza je dostupna putem sučelja EBSCOhost, a udaljeni pristup omogućen je odabirom proxy servera (na glavnom izborniku Portala e-izvori) ili putem Shibboleth prijave.

Izdavač: CABI Publishing

Popis naslova

Pretraživanje: CAB Abstracts

DRUŠTVENE ZNANOSTI

ERIC (Education Resource Information Center) je bibliografska baza iz područja odgoja i obrazovanja.Sadrži različite izvore uključujući članke iz časopisa, knjige, vodiče i sažetke iz zbornika konferencija.

Baza podataka ERIC dostupna je u otvorenom pristupu i putem sučelja Ovid.

Izdavač: Institute of Education Sciences

Pretraživanje: ERIC (IES) ili ERIC (Ovid)

HeinOnline je baza podataka koja pokriva područje pravnih znanosti. Sadrži više od 200.000 dokumenata od povijesnih do službenih publikacija, a značajan dio sadržaja čine i serijske publikacije s područja prava. Dostupne su sljedeće zbirke:

 • HeinOnline Academic Core
 • Kluwer Law International Journal Library.

Izdavač: William S. Hein & Co.

Popis dostupnih naslova

Pretraživanje: HeinOnline

Project Muse sadrži e-časopis i e-knjige iz područja društveno-humanističkih znanosti. Dostupan je sadržaj u otvorenom pristupu.

Izdavač: Johns Hopkins University Press

Pretraživanje: Project Muse

APA PsycInfo je znanstvena bibliografska baza koja sadrži sažetke i više od 4 milijuna zapisa radova iz gotovo 2.500 časopisa, disertacije te knjige i poglavlja iz knjiga s područja psihologije i srodnih disciplina.

Baza je dostupna putem sučelja ProQuest, a udaljeni pristup omogućen je odabirom proxy servera (na glavnom izborniku Portala e-izvori) ili putem Shibboleth pristupa.

Trajanje licence: do 25.10.2024.

Izdavač: American Psychological Association (APA) 

Popis naslova

Pretraživanje: APA PsycInfo

EconLit je bibliografska znanstvena baza podataka koja obuhvaća područje ekonomije i poslovanja. Uključuje recenzirane članke, radne materijale s vodećih sveučilišta, doktorske disertacije, knjige, zbornike s konferencija i recenzije knjiga. Baza sadrži više od 1.5 milijuna zapisa koji sežu od 1886. godine.

Baza je dostupna na platformi EBSCO host, a udaljeni pristup omogućen korištenjem proxy servera ili Shibboletha.

Izdavač: American Economic Association

Popis naslova

Pretraživanje: EconLit

MULTIDISCIPLINARNE BAZE

Annual Reviews zbirka je časopisa s recenzijama najnovijih istraživanja u području društvenih, humanističkih, prirodnih znanosti te biomedicine i zdravstva.

Dostupan je sadržaj od 2016. do 2020. Za sadržaj iz 2020. godine osiguran je trajni pristup.

Izdavač: Annual Reviews

Popis dostupnih naslova

Pretraživanje: Annual Reviews

Cambridge Journals Online zbirka časopisa obuhvaća više od 400 recenziranih znanstvenih časopisa koji pokrivaju razna područja uključujući prirodne znanosti, biomedicinu i zdravstvo, znanosti o okolišu, biotehničke znanosti te društvene i humanističke znanosti.

Dostupni su časopisi od 2015. do 2020. Dostupna godišta mogu se pronaći na Cambridge Core platformi izborom All issues / All volumes za svaki pojedini naslov.

Izdavač: Cambridge University Press

Popis dostupnih naslova

Pretraživanje: Cambridge Journals

DART – Europe je portal koji ujedinjuje više zbirki doktorskih disertacija europskih sveučilišta. Omogućen je pristup cjelovitim tekstovima za više od 150.000 disertacija iz 17 zemalja.

Izdavač: Association of European Research Libraries

Pretraživanje: DART – Europe

DOAJ (Directory of Open Access Journals) je zbirka znanstvenih i stručnih elektroničkih časopisa u otvorenom pristupu. Svi časopisi prolaze recenzijski postupak te kontrolu kvalitete od strane uredništva, moraju donositi znanstvene sadržaje i biti javno dostupni. Baza trenutno uključuje više od 11.000 časopisa iz 125 zemalja te pokriva sva područja znanosti.

Izdavač: Infrastructure Services for Open Access (IS4OA)

Pretraživanje: DOAJ

OpenDOAR je direktorij institucijskih repozitorija u otvorenom pristupu (repozitoriji sveučilišta, instituta i sl.). Repozitoriji sadrže različite vrste radova: članke, doktorske disertacije, izvještaje…

Izdavač: University of Nottingham, Velika Britanija

Pretraživanje: DOAR

GreenFILE je baza cjelovitog teksta koja omogućuje pristup informacijama koje pokrivaju sve aspekte utjecaja čovjeka, korporacija te nacionalnih vlada na okoliš. Sadrži više od 12.000 izvora u otvorenom pristupu.

Baza je dostupna putem sučelja EBSCOhost.

Izdavač: EBSCO Information Services

Pretraživanje: GreenFILE

Hrčak je centralni portal koji na jednom mjestu okuplja hrvatske znanstvene i stručne časopise koji nude otvoreni pristup svojim radovima. Korisnicima omogućuje lagano pronalaženje časopisa i radova putem pregledavanja (po abecedi ili po znanstvenom području) ili pretraživanja prema raznim poljima. Hrčak nudi cjelovite tekstove i pokriva gotovo sva znanstvena područja.

Pretraživanje: Hrčak

JSTOR je platforma za pretraživanje tridesetak zbirki digitaliziranih časopisa iz različitih područja znanosti i umjetnosti. Naslovi su najčešće dostupni od prvog objavljenog broja pa do nekoliko godina unatrag. 

U nacionalnoj pretplati dostupne su zbirke Arts & Sciences I – XV.

Na JSTOR-u je dostupno i više od 9.000 e-knjiga u otvorenom pristupu.

Trajanje licence: do 17.12.2023.

Izdavač: Ithaca Harbors, Inc.

Popis dostupnih naslova

Pretraživanje: JSTOR

Oxford Journals je baza istraživačkih i znanstvenih časopisa koja sadrži više od 300 naslova koji pokrivaju područja prirodnih, društvenih i humanističkih znanosti te medicinu i zdravstvo. Dostupna je zbirka Humanities and Social Sciences.

Dostupni su časopisi od 1996. do 2022., dok je trajno osiguran pristup sadržaju iz 2022. 

Udaljeni pristup izvan ustanove pomoću AAI@EduHr identiteta:
proxy
Shibboleth

Trajanje licence: do 7.12.2023.

Izdavač: Oxford University Press

Popis-casopisa_OUP

Pretraživanje: Oxford Journal

ScienceDirect je multidisciplinarna elektronička zbirka časopisa izdavača Elsevier namijenjena istraživačima, studentima, profesorima i informacijskim stručnjacima. Nudi veliki broj e-časopisa u otvorenom pristupu.

U nacionalnom pristupu dostupan je sadržaj do 2012. godine.

Izdavač: Elsevier

Popis dostupnih naslova

Pretraživanje: ScienceDirect

Science Journals vodeći su časopisi koji objavljuju znanstvene vijesti, komentare i najsuvremenija istraživanja u okviru svih područja znanosti s naglaskom na STEM područje.

Dostupnost pojedinih naslova provjerite u popisu, a na sadržaj iz 2021. godine hrvatska akademska zajednica zadržava trajno pravo pristupa.

Licenca je istekla 28.10.2022.

Izdavač: American Association for the Advancement of Science (AAAS)

Popis dostupnih naslova

Pretraživanje: Science Journals

Zbirka časopisa Springer Journals sadrži više od 2.000 naslova koji pokrivaju sva znanstvena područja s dostupnim sadržajem od 1997. – 2021. godine.

Hrvatska akademska i znanstvena zajednica zadržava pravo trajnog pristupa na sadržaj iz 2021. godine.

Zbirka je dostupna putem platforme SpringerLink, a omogućen je i udaljeni pristup pomoću proxy servera i Shibboletha (upute)

Izdavač: Springer Nature

Popis dostupnih časopisa

Pretraživanje: Springer Journals

Taylor & Francis Subject Collections je zbirka znanstvenih časopisa koja sadrži više od 2,000 naslova u okviru društvenih i humanističkih znanosti, prirodnih i tehničkih znanosti te medicine i javnog zdravstva. 

Hrvatskoj znanstvenoj i akademskoj zajednici dostupan je trajni pristup na arhivske brojeve Taylor & Francis časopisa prethodno pretplaćenih od određenih ustanova, a detalje i popis dostupnih naslova po ustanovama i godištima (kolumna O) možete preuzeti ovdje.

Na platformi Taylor & Francis dostupno je u otvorenom pristupu više od 800 knjiga te više od 280 časopisa.

Izdavač: Taylor & Francis Group

Pretraživanje: Taylor & Francis Subject Collections

Wiley Online Library je platforma koja omogućava pristup multidisciplinarnoj zbirci s više od 1.400 naslova časopisa. Časopisi pokrivaju područje društvenih i humanističkih znanosti, prirodnih i tehničkih znanosti te medicine.

Dostupan je sadržaj od od 1996. do 2021., a hrvatska akademska i znanstvena zajednica zadržava trajno pravo pristupa na sadržaj iz 2021. godine.

Trajanje licence: 27.12.2022.

Izdavač: Wiley

Popis dostupnih naslova

Pretraživanje: Wiley Online Library

Bentham Open sadrži više od 40 recenziranih časopisa u otvorenom pristupu koji pokrivaju znanstvena područja biomedicine i zdravstva, prirodnih znanosti, biotehničkih i tehničkih znanosti.

Pretraživanje: Bentham Open

CITATNE BAZE I BIBLIOMETRIJSKI ALATI

Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI) sadrži bibliografske podatke o recentnim radovima koje su napisali hrvatski znanstvenici. Radove upisuju sami znanstvenici te bibliografija sadrži podatke o više od 520.000 radova (članci u časopisima, radovi u zbornicima, poglavlja u knjigama, knjige, itd.).

Pretraživanje: CROSBI

Essential Science Indicators (ESI) je analitički alat koji donosi statističke podataka te podatake o uspješnosti časopisa i trendova u znanosti. Bazira se na broju objavljenih članaka u časopisima te podacima o citiranosti. Uključuje podatke iz više od 12 milijuna članaka iz više od 12.000 časopisa.

Izdavač: Clarivate Analytics

Pretraživanje: Essential Science Indicators (ESI)

InCites je alat za evaluaciju istraživačkog rada koji omogućuje analizu produktivnosti na razini institucije/publikacije/pojedinca i usporedbu rezultata s rezultatima institucija/publikacija/pojedinaca diljem svijeta.

InCites je nakon registracije/unosa korisničkih podataka dostupan kao integrirana platforma u okviru Web of Science.

Izdavač: Clarivate Analytics

Pretraživanje: InCites

Journal Citation Reports je citatna baza podataka koja pomoću citiranosti objavljenih radova omogućuje sustavno i objektivno određivanje važnosti časopisa unutar nekog znanstvenog područja. JCR baza pruža citatne podatke te podatke o faktorima odjeka časopisa koji olakšavaju evaluaciju znanstvenih časopisa.

Izdavač: Clarivate Analytics

Pretraživanje: Journal Citation Reports

SciVal je platforma tvrtke Elsevier koja omogućuje praćenje i analizu uspješnosti istraživačke i znanstvene produkcije. Podatke i metričke pokazatelje SciVal prikuplja iz citatne baze Scopus.

Pristup platformi SciVal za Sveučilište u Rijeci moguć je s IP adresa ustanova Sveučilišta. Za korištenje platforme potrebno je izraditi korisnički račun.

Izdavač: Elsevier

Pretraživanje: SciVal

Scopus je citatna baza podataka s poveznicama na puni tekst koja objedinjava zapise iz znanstvenih časopisa, knjiga te zbornika konferencija s područja znanosti, tehnologije, medicine, društvenih znanosti, umjetnosti i humanistike. 

Izdavač: Elsevier

Ažurirani popis indeksiranih naslova (na dnu stranice)

Pretraživanje: Scopus

Web of Science (WoS) je platforma putem koje su dostupne citatne baze koje pokrivaju sva područja znanosti. Putem Web of Science sučelja dostupne su sljedeće baze podataka:

 • Web of Science Core Collection (WoS CC):
  • Arts & Humanities Citation Index (1957. – danas)
  • Book Citation Index– Science (2011. – danas)
  • Book Citation Index– Social Sciences & Humanities (2011. – danas)
  • Conference Proceedings Citation Index- Science (2011. – danas)
  • Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (2011. – danas)
  • Current Chemical Reactions (2011. – danas)
  • Emerging Sources Citation Index (2015. – danas)
  • ESCI Backfiles (2005. – danas)
  • Index Chemicus (2011. – danas)
  • Science Citation Index Expanded (1955. – danas)
  • Social Sciences Citation Index (1955. – danas)
 • Web of Science Citation Connection:
  • Biological Abstracts (2011. – danas)
  • BIOSIS Citation Index (2011. – danas)
  • Biosis Previews (2011. – danas)
  • Chinese Science Citation Database (2011. – danas)
  • Current Contents Connect (1998. – danas)
  • Data Citation Index (2011. – danas)
  • Derwent Innovations Index (2011. – danas)
  • KCI – Korean Journal Database (2011. – danas)
  • MEDLINE (1950. – danas)
  • Russian Science Citation Index (2011. – danas)
  • SciELO Citation Index (2011. – danas)
  • Zoological Records (2011. – danas).

Izdavač: Clarivate Analytics

Pretraživanje: Web of Science

Tražilica indeksiranih časopisa 

INSTITUCIONALNI REPOZITORIJ (DABAR)

Digitalni repozitorij Sveučilišne knjižnice Rijeka namijenjen je pohrani, trajnom čuvanju i diseminiranju intelektualne produkcije Sveučilišne knjižnice Rijeka, koju čine izdanja čiji je nakladnik Knjižnica, autorski radovi zaposlenika Knjižnice i radovi koji govore o Knjižnici i njezinim zaposlenicima. Pored toga, u repozitorij Knjižnice se uvrštava i druga izvorno digitalna ili digitalizirana građa iz fonda Knjižnice za koju Knjižnica ima pravo objavljivanja.

Pretraživanje: Repozitorij SVKRI

Digitalni repozitorij Sveučilišta u Rijeci namijenjen je pohrani, trajnom čuvanju i diseminiranju intelektualne produkcije Sveučilišta u Rijeci, koju čine izdanja čiji su nakladnici sastavnice Sveučilišta u Rijeci, autorski radovi zaposlenika i studenata Sveučilišta u Rijeci iz kojih se posebno izdvajaju završni radovi preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskh studija, te radovi koji govore o Sveučilištu u Rijeci i njegovim sastavnicama, zaposlenicima ili studentima.

Pretraživanje: Repozitorij UNIRI