5/5

Kvaliteta

Sustav osiguravanja kvalitete

U skladu sa svojom misijom i vizijom, Sveučilišna knjižnica Rijeka se opredjeljuje za:

  • kontinuirani razvoj sustava kvalitete na temelju Naputka za primjenu pokazatelja kvalitete knjižnične djelatnosti u Sveučilišnoj knjižnici Rijeka, a sukladno standardima ISO 11620 i ISO 2789;
  • očuvanje i daljnju izgradnju izvora zabilježenog znanja, u službi akademske zajednice Sveučilišta u Rijeci, građana Rijeke i regije, te općeg razvoja društva temeljenog na znanju;
  • razvoj knjižničnih usluga i programa temeljenih na potrebama korisnika i dosezima informacijskih tehnologija;
  • stvaranje poticajnog okruženja za rad u Knjižnici;
  • transparentnost u radu i odgovorno poslovanje.

Ciljevi sustava za kvalitetu Sveučilišne knjižnice Rijeka su:

  • osigurati korisnicima optimalnu razinu kvalitete knjižničnih izvora i usluga na vrijeme;
  • uspostaviti otvorenu i učinkovitu komunikaciju s korisnicima u pružanju usluga;
  • uspostaviti sustavno praćenje učinkovitosti radnih procesa;
  • aktivno uključiti zaposlenike, motivirati ih i osposobljavati za procese kontinuiranog unaprjeđenja poslovanja knjižnice.

Dokumenti

 

Aktivnosti