Predavanje Nepoznato i manje poznato o Branku Fučiću

Osvrt iz N. lista – prilog Mediteran: Jedinstveni “primjerak” homo fabera. Fenomen Branka Fučića odavno je nadišao lokalne i regionalne okvire – Novi list

Predavanje Nepoznato i manje poznato o Branku Fučiću održat će u četvrtak, 28. rujna 2023. u 18.00 sati u dvorani izložbe Glagoljica, Dolac 1, prof. dr. sc. Marijan Bradanović, voditelj Katedre za istraživanje i zaštitu kulturne baštine s Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Rijeci.

Mjesec rujan Sveučilišna knjižnica posvećuje uspomeni na akademika Branka Fučića (Dubašnica, 8. rujna 1920. – Rijeka, 31. siječnja 1999.), najvažnijeg riječkog povjesničara umjetnosti i istraživača glagoljske baštine.

Sveučilišna knjižnica priredila je i virtualnu izložbu fotografija Akademik iz kontejnera – ki je Branko Fučić, autora Petra Trinajstića, postavljenu povodom obilježavanja 50. obljetnice izložbe Glagoljica. Link na izložbu: Branko Fučić – Sveučilišna knjižnica Rijeka (uniri.hr)

Nepoznato i manje poznato o Branko Fučiću

Marijan Bradanović
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Odsjek za povijest umjetnosti

Mjesec rujan tradicionalno posvećujemo uspomeni na akademika Branka Fučića (Dubašnica, 8. rujna 1920. – Rijeka, 31. siječnja 1999.), tog najvažnijeg riječkog povjesničara umjetnosti čiji znanstveni opus daleko premašuje granice Rijeke i sjevernojadranske regije. Tijekom rada na knjizi Branko Fučić – povjesničar umjetnosti i konzervator, arhivskim su istraživanjima utvrđene mnoge dosad nepoznate okolnosti njegovoga stručnoga i znanstvenoga rada. No opsežno arhivsko gradivo nije ni moglo biti potpuno obuhvaćeno u knjizi. Osobito je zanimljivo i dosad slabo poznato njegovo konzervatorsko djelovanje u godinama nakon Drugog svjetskog rata. Njegova tadašnja terenska istraživanja, kao i rad na organizaciji riječkog Konzervatorskog zavoda, zaduženoga za kulturnu baštinu na prostoru od Savudrije do grada Paga. Predavanje će biti popraćeno bogatim grafičkim materijalom, osobito Fučićevim fotografijama spomeničke baštine Istre, kvarnerskih otoka i gradova Senja i Paga. Izlaganjem će se dijelovi Fučićeva fotografskog opusa usporediti s arhivskim vijestima, osobito njegovim konzervatorskim izvješćima. Tek tako taj fotografski opus dobiva puni smisao. Bit će riječi o Fučićevom, danas to znamo, izrazito proaktivnom načinu rada, ali i recepciji njegove djelatnosti među njegovim suvremenicima, ljudima  s kojima je surađivao, onima, tada utjecajnima, koji su ga branili i podržavali njegov rad, ali i onima koji su  sa sumnjom i podozrivošću promatrali njegovo karakteristično, vrlo autonomno djelovanje.