Predstavljanje izdavačkog projekta Pretisak i latinična transliteracija teksta Oficii rimski Šimuna Kožičića Benje (Rijeka, 1530.)

Predstavljanje će se održati u petak, 10. studenoga u 12.00 sati na Filozofskom fakultetu u Rijeci (Sveučilišna avenija 4, dvorana 006) povodom obilježavanja 75. obljetnice Sveučilišne knjižnice i Dana knjižnice 11. studenoga, a u godini obilježavanja 50. obljetnice Sveučilišta u Rijeci.

U prvoj polovici 16. stoljeća s radom je započela glagoljska tiskara u Rijeci, a pokrenuo ju je 1530. godine biskup Šimun Kožičić Benja (Zadranin). Sva djela riječke tiskare (ukupno ih je šest) bila su dosad dostupna kao pretisak, osim prve datirane knjige, molitvenika tiskanog 15. prosinca 1530. pod naslovom Oficii rimski, zbog čega je pokrenut nakladnički projekt suizdavanja faksimila Oficija rimskog s latiničnom transliteracijom u suradnji Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu i Sveučilišne knjižnice Rijeka. Izdanje je priredila prof. dr. sc. Sanja Zubčić s Odsjeka za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 

Izdavačkim projektom Pretisak i latinična transliteracija teksta Oficii rimski Šimuna Kožičića Benje (Rijeka, 1530.) Sveučilišna knjižnica u potpunosti je zaokružila izdavanje pretisaka izdanja riječke glagoljske tiskare Šimuna Kožičića.

Pretisak Kožičićeve Knjižice od žitija rimskih arhijerejov i cesarov  iz 1531. godine (reprodukciju  primjerka knjige iz Sveučilišne knjižnice u Wroclavu) Sveučilišna knjižnica je 2007. godine izdala samostalno, a izdanje je priredila akademkinja Anica Nazor.

U veljači 2015. Knjižnica se uključila u izdavački projekt suizdavanja s Nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom u Zagrebu knjige Misal hruacki (1531.) Šimuna Kožičića Benje s pripadajućim kritičkim osvrtom Misal hruacki Šimuna Kožičića Benje(1531), latinički prijepis i jezična usporedba s drugim glagoljskim tiskanim misalima, urednika akademika Matea Žagar.   Ovim je izdavačkim projektima Sveučilišna knjižnica dala svoj doprinos prezentaciji bogate glagoljičke baštine svoga grada.


Pozivnica