Centar za elektroničko nakladništvo

Centar za elektroničko nakladništvo (CEN) Sveučilišta u Rijeci djeluje unutar Sveučilišne knjižnice Rijeka i nudi uslugu prijeloma i grafičke pripreme e-knjiga u izdanju Sveučilišta u Rijeci i sastavnica Sveučilišta u Rijeci.

Autori ili sastavnice koje žele poslati publikaciju CEN-u za prijelom i grafičko oblikovanje kao izdanje Sveučilišta u Rijeci moraju imati odobrenje sastavnice Sveučilišta u Rijeci te izdanje prijaviti na UNIRI SharePoint portalu (Pri prijavi u kategoriji prijelom/priprema odabrati „priprema u dogovoru s CEN-om“). Prijelom i grafičko oblikovanje za izdanja Sveučilišta u Rijeci izrađuju se u skladu s Izdavačkim standardima Sveučilišta u Rijeci.

Cijena prijeloma i grafičke pripreme ovisi o broju stranica teksta i vizualnog sadržaja te se određuje uvidom u rukopis. Za rukopise za koje je provedena procedura u skladu s Pravilnikom o izdavačkoj djelatnosti Sveučilišta u Rijeci i donesena odluka Senata o izdanju Sveučilišta, Sveučilište u Rijeci pokriva troškove izrade e-izdanja.  

Osoba za kontakt u Sveučilišnoj knjižnici Rijeka: Sandra Pfeifer, tel.091/245 00 07, e-mail: cen@svkri.uniri.hr

Kotobee Author, alat za izradu interaktivnih e-knjiga, dostupan je na Sveučilištu u Rijeci.

Alat je namijenjen znanstveno-nastavnom osoblju koje ima potrebu za izradom interaktivnih e-knjiga. Korištenjem alata moguće je u tekst dodavati interaktivne sadržaje (slike, audio i video zapise, poveznice, 3D modele, kvizove i sl.). E-knjige moguće je izvesti u standardnim formatima EPUB i PDF, ali i kao web, desktop ili mobilnu aplikaciju te integrirati u sustave za učenje.
Kotobee Author dostupan je na svim sastavnicama Sveučilišta u knjižnicama.

Potporu u radu s ovim alatom pruža Centar za elektroničko nakladništvo Sveučilišne knjižnice Rijeka (mail: cen@svkri.uniri.hr)

Više informacija o alatu pogledajte ovdje.

Prema Pravilniku o izdavačkoj djelatnosti Sveučilišta u Rijeci Sveučilišnoj knjižnici Rijeka treba se dostaviti obavijest o objavi mrežnog izdanja. Obavijest se dostavlja ispunjavanjem obrasca.

Izdavač koji je objavio online publikaciju dužan je publikaciju prijaviti i u Hrvatski arhiv weba.

Sastavnice Sveučilišta u Rijeci (su)izdavači su niza znanstvenih i stručnih časopisa. Većina časopisa dostupna je online na stranicama sastavnica i/ili na portalu Hrčak.